Klargester.pl

Małe oczyszczalnie ścieków

       Biologiczne oczyszczalnie ścieków marki Klargester służą do oczyszczania ścieków bytowo–gospodarczych, pochodzących z małych źródeł zanieczyszczeń z maksymalną, dzienną ilością ścieków do 5 m³/d.
       Przydomowe oczyszczalnie ścieków są idealnym rozwiązaniem dla domów położonych poza obszarami uzbrojonymi (posiadającymi dostęp do sieci kanalizacyjnej) np. dom jednorodzinny poza miastem, domek letniskowy w górach, domy szeregowe, biura i obiekty handlowe czy też ośrodki wczasowe lub obiekty sportowe.
       Oczyszczalnie marki Klargester to oczyszczalnie ekologiczne, charakteryzujące się min.: cichą pracą, brakiem uciążliwych zapachów oraz długą żywotnością. Małe oczyszczalnie biologiczne są zgodne z europejską normą PN-EN:12566-3, która potwierdza ich wysoką skuteczność oczyszczania.

          Od lipca 2011 roku istnieje możliwość ubiegania się o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowaniem jest objęta ekologiczna oczyszczalnia ścieków spełniająca wymogi normy PNEN:1255-*3+A1:2009.

Budujesz dom, wybierz ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie:

1 BioDisc® - nowoczesne rozwiązanie dla każdego domu, rewolucyjna technologia rozkładu ścieków, dzięki zastosowaniu obrotowych dysków, ze złożem biologicznym, produkt finalny oczyszczania może być odprowadzony do ścieku wodnego lub rozsączony do gruntu.

2. Biosafe - ekonomiczne rozwiązanie, wykorzystujące technologię złóż ruchomych, równie skutecznie zapewnia w pełni ekologiczny rozkład ścieków bytowych, nadających się do wprowadzenia do środowiska.

3. Biotec - wykorzystuje trzy etapowy proces tlenowego rozkładu poprzez wykorzystanie zraszanego złoża biologicznego.