Klargester.pl

Osadniki gnilne

Osadniki gnilne zapewniają obiektom nie mającym dostepu do kanalizacji niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie w zakresie utylizacji ściekó bytowych.

Osadnik ścieków jest podstawowym zbiornikiem stosowanym do zredukowania stopnia zanieczyszczeń ścieków wypływających z budynku. Ścieki socjalno-bytowe dopływają do osadnika gnilnego przez rurę wlotową spowalniając ich przepływ, gdzie początkowo podlegają dekantacji, a następnie fermentacji beztlenowej prowadzącej do częściowego upłynnienia osadów.

Osadnik gnilny jest septyczny w związku z tym ważna jest odpowiednia lokalizacja posadowienia zbiornika.