Klargester.pl

Systemy zagospodarowania wody deszczowej

      Zagospodarowanie wody deszczowej jest kluczowym elementem ekologicznego i ekonomicznego stylu życia. Ochrona środowiska naturalnego i jego zasobów jest naszym obowiązkiem, zwłaszcza gdy koszt m3 wody o jakości spożywczej wzrasta z roku na rok. Wykorzystywanie wody deszczowej pozwala na zmiejszenie zużycia wody pitnej nawet o połowę.
       Szeroka oferta zbioników na wodę deszczową pozwala na odprowadzenie deszczówki poprzez zastosowanie jednego z rozwiązań dotępnych w naszej ofercie.
       Podstawowym rozwiązaniem są naziemne lub podziemne zbiorniki na wodę deszczową, które mogą być robudowane w kompleksowy system odprowadzania i zagospodarowania. Gromadzona woda może służyć do podlewania trawnika, czy ogrodu, mycia samochodu, a nawet do celów gospodarczo bytowych, takich jak: spłukiwanie WC, pranie, sprzątanie.

      Zbieranie deszczówki oszczędza zasoby naturalne i jest proekologicznym działaniem, które pomaga w oszczędzaniu tak cennej dla nasz wody pitnej.

- wykorzystanie wody deszczowej - poprzez instalację urządzeń, które gromadzą, a następnie umożliwiają jej wykorzystanie w gospodarstwie domowym (mycie auta, podlewanie ogrodu itd.) 

- odprowadzanie wody deszczowej - nadmiar wody może być rozączany bezpośrednio do gruntu lub kierowany do kanalizacji burzowej

      Podstawą prawną do wprowadzania opłat za odprowadzanie wód opadowych jest ustawa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dnia 17 lipca 2001r.  oraz rozporządzenie ministra budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 18 czerwca 2006 r.